فاز2:

فاز2:
جزئیات اجرائی

در فاز دو معماری نقشه های معماری که در فاز یک معماری طراحی شده اند از آنجاییکه از دقت و حساسیت لازم جهت اجرای پروژه ساخت برخوردار نیستند و صرفا برای تبادل ایده ها و آراء افراد گوناگون طرح شده اند، مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان مجددا طراحی می شوند نکته مهم در طراحی فاز دو معماری این است که ماهیت نقشه های تهیه شده در فاز یک معماری تغییر پیدا نمیکند بلکه دقت آنها بالا می رود جهت اجرای پروژه و اگر در پروژه هایی میبینیم که در فاز دوم معماری ماهیت نقشه های فاز یک به کلی تغییر پیدا می کند این امر حاصل عدم دقت لازم و تبادل نظرات و اطلاعاتی است که در جلسات مختلف بایستی بدان دست پیدا می نمودند.

در فاز دو معماری نقشه های طراحی شده نهایی مطابق با مقررات ملی ساختمان به عنوان پلان های نهایی پروژه جهت اجرای ساختمان به پیمانکار ارائه می گردد.

مطابقت نقشه های فاز دو معماری با نقشه های سازه (طراحی سازه) و نقشه های تاسیسات (طراحی تاسیسات) از الزامات فاز دو معماریست به گونه ای که پس از تایید فاز یک معماری نقشه های طراحی شده توسط مهندس معمار در فاز دو معماری مطابق با مقررات ملی ساختمان و هماهنگ با نقشه های سازه و تاسیسات و نقشه های معماری، طراحی میشوند.

برای طراحی فاز دو معماری ضروریست که تمامی نقشه های معماری، نقشه های سازه و نقشه های تاسیسات طراحی شده در فاز یک معماری بررسی و با همفکری مهندسین سازه، مهندسین معماری و منهدس تاسیسات نقشه های فاز دو معماری تهیه شود به طوریکه نظرات کلیه مهندسین در طراحی نقشه های فاز دو معماری در نظر گرفته شود در غیر اینصورت نقشه های طراحی شده فاز دو معماری از انسجام و هماهنگی کامل برای اجرای پروژه برخوردار نخواهد بود.

نقشه های فاز دو معماری معمولا با مقیاس یک پنجاهم و یک صدم طراحی میگردد طراحی فاز دو معماری توسط مهندس معمار تهیه و شامل مشخصات و نوع مصالح ساختمانی مورد کاربرد و جزئیات اجرایی پروژه ست.

نقشه فاز ۲ همان نقشه هایی هستند که برای اجرایی ساختن پروژه ها مناسب هستند
نقشه های فاز ۲ شامل :

نقشه های فاز ۲ معماری :

این نقشه ها و شیت های مربوط توسط مهندس معمار تهیه میشوند و اطلاعات معماری از قبیل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت‌ های مختلف ساختمان را دارا هستند و در اجرای پروژه لازم و ضروری هستند .

بطور کلی هر نقشه فاز 2 معماری شامل موارد زیر است :

پلان اندازه گذاری

پلان کفسازی و مبلمان

پلان سقف کاذب

پلان تیپ بندی در و پنجره

سایت پلان

پلان بام و شیب بندی

جدول نازک کاری

مقاطع فاز دو

نماهای مختلف بنا

بزرگنمایی سرویس بهداشتی

بزرگنمایی پله که شامل برش و جزئیات اجرایی پله می شود

جزئیات اجرایی خاص پروژه

نقشه جزئیات عمومی

نقشه های فاز ۲ سازه :

این نقشه ها و شیت های مربوطه توسط مهندس محاسب طراحی میشوند و مشخصات فونداسیون ها , ستون‌ ها , تیر ها و پوشش سقف‌ ها را دارا هستند .

بطور کلی هر نقشه فاز 2 سازه شامل موارد زیر است :

پلان فونداسیون و کرسی چینی

پلان تیر ریزی

نقشه های تاسیسات مکانیکی

این نقشه ها و شیت های مربوطه سیستم آب رسانی , دفع فاضلاب , نحوه ی گرمایش و سرمایش را دارا هستند و این اطلاعات را در اختیار میگذارند .

نقشه های تاسیسات الکتریکی :

این نقشه ها توسط مهندس برق طراحی میشود و شامل شیت ها و مواردی از جمله سیستم روشنایی , کلید و پریز و تلفن ساختمان هستند . که از مجموعه نقشه های ذکر شده در انتها نقشه ای اجرایی برای معماران و مهندسین اجرایی طراحی میشود و در اختیار آنها قرار میگیرد .

جزئیات اجرائی